Rezyliencja ma swój początek w mózgu.

Rezyliencja, umiejętność radzenia sobie z trudnościami, ma swoje korzenie głęboko w strukturach naszego mózgu. Poprawa mentalna, czyli ewolucja umysłu ku lepszemu, prowadzi nieodwracalnie do ewolucji samego mózgu. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe, ponieważ to nasze doświadczenia wpływają na ciągły rozwój i transformację struktur mózgowych. To praktyka i stymulacja określonych obwodów …

Rezyliencja a wellbeing.

Wellbeing (czyli dobrostan) i rezyliencja to dwa różne, ale trzeba przyznać bardzo powiązane ze sobą pojęcia z dziedziny psychologii i zdrowia psychicznego. Wellbeing, najczęściej, rozumiemy jako ogólny stan zadowolenia na wielu płaszczyznach, w kontekście: fizycznym, emocjonalnym ale również i społecznym. Głównym celem wellbeingu jest stworzenie harmonii między różnymi sferami naszego …

Rezyliencja – umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i bolesnymi doświadczeniami.

Być może, na różnych social mediach, coraz częściej spotykasz się ze słowem „rezyliencja”, które w psychologii oznacza zdolność do radzenia sobie i powrotu do stanu równowagi w obliczu trudności, stresu lub zmian. Nie oznacza to, że osoba o wysokiej rezyliencji jest całkowicie odporna na stres. Osoby takie mają po prostu …