Zmiany zaczynają się od decyzji. Czyli od rozstań.

Zmiany zaczynają się od decyzji. Czyli od rozstań. A to wymaga odwagi. Decyzja może wiązać się z pewnego rodzaju dyskomfortem, ponieważ wybierając jedną opcję jednoczenie odcinamy się od wszystkich pozostałych. Cóż takie „rozstania” potrafią boleć – wymagają ogromnej odwagi i wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie, na co stać nielicznych.  …

Trzy pytania

Kiedy zdarza się, że plany i założenia były inne albo delikatnie mówiąc: „plany planami a życie życiem” to zawsze aby wrócić na dobry tor zadaje sobie trzy pytania:   Po co mnie to spotkało?  Czego ta sytuacja mnie nauczyła?  Ciekawe co się teraz wydarzy?  Wydarzenia nie są ani dobre ani złe …