Największe wyzwanie? Wyzwolenie się ze starych nawyków i metod działania.

Pamiętam jakim szokiem dla mnie było odkrycie, że nasze myśli są w dużej mierze nawykowe, to samo również dotyczy naszej osobowości. Totalny game changer. I owszem, geny w pewnym stopniu wpływają na nasze życie, ale jakby się tak zastanowić, to czy naprawdę urodziłaś się jako osoba, która wiecznie się spóźnia? …